موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده
انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار
لينک دوستان
 

          جهت دریافت سوالات آزمون وکالت و قضاوت ادوار گذشته  بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

 

                                     متن سوالات و پاسخ آزمون وکالت 87

 

                                      متن سوالات و پاسخ آزمون وکالت 88

 

                                      متن سوالات و پاسخ آزمون وکالت 89

 

                                       متن سوالات و پاسخ آزمون وکالت 90

 

                                               سوالات آزمون قضاوت 90

 

                                پاسخ آزمون قضاوت 90 موسسه چتر دانش


شرکت کنندگان محترم آزمون قضاوت 91   با سلام ضمن آرزوی موفقیت شما در آزمون برگزار شده به اطلاع می رساند که هم اکنون متن سئوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت91 در دسترس شما می باشد.سئوالات توسط مدرسین موسسه پاسخ داده شده است و امکان وجود پاسخ های اختلافی متصور می باشد.تنها پاسخنامه ای که می بایست برای ارزیابی آزمون شما ملاک عمل قرار گیرد پاسخنامه سازمان سنجش است که انشاالله به محض دریافت از طریق همین سایت منتشر و خبر آن نیز اطلاع رسانی خواهد شد.شما می توانید پس از مشاهده متن سئوالات و پاسخنامه آن از طریق برنامه تخمین معدل قضاوت سایت، نسبت به محاسبه نمره، درصد و معدل خود در آزمون اقدام نمایید. بدیهی است؛ که پس از دریافت پاسخنامه سازمان سنجش ارزیابی شما از طریق برنامه تخمین کاملا دقیق و منطبق با نتیجه نهای شما خواهد بود.متاسفانه سئوالات شماره 1 تا 9 درس اساسی تا کنون دریافت نشده است که در صورت دریافت به مجموعه سئوالات اضافه خواهد شد.لازم به ذکر است که در یک نگاه اجمالی سئوالات آزمون قضاوت 91 به نسبت آزمون وکالت91، استاندارتر ومنطبق بر شاخصه های یک آزمون استاندارد، قابل ارزیابی می باشد.                    موسسه فاخر   حقوق اساسی 10- سوال از وزیر در مجلس شورای اسلامی با امضای چند نماینده باید باشد؟ 1) پانزده 2) پنج 3) ده 4) یک 11- کدام مورد، صحیح است؟ 1) آزادی انجام مراسم مذهبی ایرانیان غیر مسلمان تابع ادیان الهی (مسیحی، یهودی، زرتشتی) صریحاً مورد حمایت قانون اساسی است. 2) ایرانیان یهودی در انجام مراسم مذهبی خود در صورتی آزاد هستن که مخالف نظم عمومی نباشد. 3) هر ایرانی که پیرو یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی باشد، در احوال شخصیه خود تابع قانون مدنی است. 4) اعتقاد به مذهبی غیر از مذهب شیعه توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. 12- براساس اصل یکصد و دوم قانون اساسی، کدام مورد در خصوص اختیارات شورای عالی استان ها، صحیح است؟ 1) تهیه طرح هایی در امور عمرانی و رفاهی استان ها و پیشنهاد آن ها مستقیماً به مجلس 2) نظارت بر کار شوراهای محلی و هماهنگی بین آن ها و ارائه گزارش به وزارت کشور 3) وضع مقررات برای هماهنگی امور محلی، مستقیماً یا از طریق مجلس شورای اسلامی 4) نظارت بر کار شورای های محلی و درصورت لزوم انحلال آن ها 13- حد انتخاب شغل در قانون اساسی، کدام است؟ 1) عدم تحصیل مال نامشروع، عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و رعایت مبانی اسلامی 2) رعایت حقوق دیگران، حقوق عمومی، اخلاق حسنه و نظم عمومی 3) عدم مخالفت با اسلام، حقوق عمومی و عدم اکتساب به مال حرام و نامشروع 4) عدم مخالفت با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران 14- کدام مورد، در خصوص بودجه، صحیح است؟ 1) نمایندگان می توانند بودجه را در قالب طرح به مجلس تقدیم کنند. 2) مجلس نمی تواند تصویب کند که درصد معینی از درآمدهای هر دستگاه توسط همان دستگاه هزینه شود. 3) مجلس مجاز است هر طرحی را در خصوص بودجه به تصویب برساند. 4) در زمان جنگ، مجلس می تواند تصویب بودجه را بر عهده دولت یا کمیسیون های داخلی خود گذارد. 15- طبق قانون اساسی، مرجع رسیدگی به جرایم در هر مورد، کدام نهاد است؟ 1) جرایم مالی رئیس جمهور که ناشی از وظایف او باشد، دیوان محاسبات کشور 2) جرایم عادی رئیس جمهور، دیوان عالی کشور با اطلاع مجلس شورای اسلامی 3) جرایم عادی معاون رئیس جمهور دادگاه های عمومی با اطلاع مجلس شورای اسلامی 4) جرایم ارتکابی رهبر، دیوان عالی کشور با اطلاع مجلس خبرگان رهبری   حقوق مدنی 16- حمید مالی را به مدت 5 سال به رهن دهد، حکم عقد کدام است؟ 1) غیر نافذ 2) خیاری 3) صحیح 4) باطل 17- هرگاه خودریی به سرقت رفته ولی ردّ آن به سببی غیر از تلف ناممکن باشد، غاصب باید چه چیزی را به مالک رد کند؟ 1) قیمت یوم الاداء 2) آخرین قیمت آن 3) اعلی القیم 4) بدل حیلوله، معادل قیمت یوم الاداء 18- اگر زنی به سبب خوف از ایذاء شوهر، خانه خود را به پدر شوهرش هبه کند، معامله چه حکمی دارد؟ 1) غیر نافذ 2) صحیح 3) قابل فسخ 4) باطل 19- حسن به سعید مبلغ یک میلیون تومان بدهکار است و سعید نیز همین مبلغ را به احمد بدهکار است. اگر حسن به انگیزه ایفای دین خود و سعید مبلغ مزبور را به احمد بدهد، کدام وضعیت حقوقی را خواهد داشت؟ 1) نسبت به طلب احمد، معتبر و موجب سقوط آن می شود و در صورت رضایت سعید، موجب سقوط تعهد و دین حسن می شود. 2) معتبر است و موجب سقوط تعهد پرداخت هر دو دین می شود. 3) موجب تهاتر قهری بین دین حسن به سعید و طلب احمد از سعید می شود. 4) غیر معتبر است و حسن نیز می تواند آن را استرداد کند. 20- اگر بعد از انقضای مدت عقد اجاره، مستأجر از مؤجر طلبکار باشد، کدام اقدام را جهت وصول طلب خود می تواند انجام دهد؟ 1) مستأجر اختیار دارد تا زمان وصول کامل طلب خویش، از تخلیه خودداری کند. 2) اگر مؤجرنیاز شخصی مبرم به عین مستأجر دارد به طوری که در عسر و حرج باشد، می تواند مستأجر را وادار به تخلیه نموده و طلب او را به اقساط پرداخت کند. 3) باید عین مستأجر را تخلیه و از دادگاه صالح خواستار الزام مؤجر به پرداخت طلب شود. 4) اگر طلب ناشی از ودیعه، یا تضمین و یا قرض به مؤجر در ضمن عقد اجاره باشد، مستأجر می تواند از تخلیه خودداری کند تا مؤجر وادار به پرداخت شود. 21- اگر سامان در ازای اجرت معلوم و معین، متعهد به نقاشی ساختمان علی شود وسپس علی او را نسبت به انجام تعهد بری الذمه کند، آیا سامان می تواند اجرت خود را مطالبه کند؟ 1) بلی، بر مبنای عدالت معاوضی، اگر تعهد خود را انجام دهد. 2) خیر، چون ابراء موجب سقوط تعهد است. 3) بلی، چون ابراء موجب سقوط تعهد ابراء کننده نمی شود. 4) خیر، اگر راضی به ابراء شده باشد. 22- مردّد بودن تعهد در کدام مورد جایز است؟ 1) تعهد مضارب در عقد مضاربه 2) تعهد جاعل در جعاله 3) تعهد ضامن در عقد ضمان 4) همه موارد 23- نسبت به منافع مال مغصوب، کدام مورد، صحیح است؟ 1) هر یک از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود، مسئول است. 2) هر یک از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و ما بعدخود، مسئول است و پس از پرداخت اجرت المثل به مالک، به هر یک از غاصبان بعدی به اندازه زمان تصرف آن ها، حق رجوع دارد. 3) غاصبان فقط نسبت به منافع مستوفات، مسئولیت تضامنی دارند. 4) هر یک از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود و مابعد خود، مسئول است و پس از پرداخت اجرت المثل به مالک می تواند به غاصبان بعدی بابت منافع زمان تصرف بعد از خود، به طور تضامنی رجوع کند. 24- احمد به عنوان خوانده دعوی از علی(خواهان) در خصوص ادعای او در موضوع طلب مبلغی وجه نقد، درخواست صلح می کند. درخواست وی به لحاظ حقوقی چه معنایی دارد؟ 1) به معنای اقرار ضمنی به اصل استحقاق علی و میزان طلب او است. 2) متضمن اقرار نیست ولی از جمله قراین مثبته است. 3) صرفاً به معنای اقرار ضمنی به اصل استحقاق علی است. 4) اقرار محسوب نمی شود. 25- اگر حمید خودرویی را به جواد، عاریه و احمد منزلی را به علی ودیعه دهد، مخارج استرداد خودرو و منزل، به ترتیب بر عهده چه کسی است؟ 1) جواد، احمد 2) جواد، علی 3) حمید، علی 4) حمید، احمد 26- تأثیر قوه قاهره بر قرار داد، کدام است؟ 1) ایجاد حق فسخ برای متعهد له 2) انحلال قرار داد 3) معاف شناخته شدن متعهد از مسئولیت قراردادی 4) تعلیق قرار داد 27- جواد به قصد فرار از دین منزل خود را به پسر عموی خود می فروشد، حکم معامله کدام است؟ 1) غیر نافذ است، اگر صوری نباشد. 2) در هر حال باطل است. 3) صحیح است، ولو صوری باشد. 4) غیر نافذ است، اگر صوری باشد. 28- اشتباه در کدام یک از موارد زیر به صحت عقد خللی وارد نمی سازد؟ 1) جنس مورد معامله کلی 2) انگیزه یا جهت معامله 3) جنس مورد معامله عین معین 4) اوصاف جانشین ذات 29- کدام مورد صحیح است؟ 1) هرگاه پس از اجاره، بیع از طرف مشتری قبلی فسخ شود، اجاره باطل می شود. 2) اگر ثمن شخصی بعد از تسلیم به فروشنده و در زمان خیار مختص به او تلف یا ناقص شود، تلف یا نقص بر عهده خریدار است. 3) عهده بایع ناظر به بازگردندن ثمن و بهای قراردادی است نه بهای واقعی مبیع 4) اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور خواهد بود. 30- در کدام مورد ، بطلان اجاره به دلیل نامشروع بودن مورد آن است؟ 1) اجاره خانه با تصریح مستأجر به دایر کردن قمارخانه در آن 2) اجاره خانه به شرط دایر کردن قمارخانه در آن 3) اجاره خانه با تبانی طرفین به دایر کردن قمارخانه د ر آن 4) اجاره خانه برای خصوص دایر کردن قمارخانه در آن 31- کدام مورد صحیح است؟ 1) ضمان عهده، شامل انحلال بیع به سبب فسخ و اقاله می باشد. 2) ضمان عهده بایع، پیش از قبض ثمن نیز درست است. 3) ضمان عهده، در هر مورد که بیع باطل باشد، امکان ندارد. 4) ضمان درک، ویژه بیع است. 32- در کدام مورد، شرط عوض موجب بطلان عمل حقوقی است؟ 1) وصیت 2) حبس مؤبد 3) رقبی 4) ودیعه 33- کدام مورد، در خصوص حواله صحیح است؟ 1) انتقال دین، مقتضای ذات حواله است. 2) در صحت حواله، وجود سبب و مقتضی دین محیل به محتال کافی نیست. 3) خیار تخلف از شرط، در حواله ایجاد نمی شود. 4) در حواله می توان بقای تعهد محیل و ضمیمه شدن آن بر ذمه محال علیه را شرط کرد. دیل (دکتر کاتوزیان ذیل ماده724 و 730) 34) کدام مورد صحیح است؟ 1) رجوع از وصیت عمل تشریفاتی است. 2) تصرفات اداری موصی د رمال خود، دلالت بر رجوع از وصیت دارد. 3) از اقراری که ضمن وصیت شده است، نمی توان رجوع کرد. 4) ضمن انشای وصیت، می توان بطلان تمام وصایای متضاد بعدی را اعلام کرد. 35- کدام مورد را نمیتوان از آثار حق حبس دانست؟ 1) طرف مقابل دارنده حق حبس، نسبت به هزینه نگاهداری مورد حق حبس، مسئول است. 2) عقد به سبب تلف مبیع در دوران اعمال حق حبس، منفسخ می شود. 3) حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله، مسئول نیست. 4) ید اعمال کننده حق حبس امانی است. 36- در کدام یک از ایقاعات زیر، تقارن اراده انشایی با وسیله ابراز آن، لازم است؟ 1) اعراض 2) حیازت مباح 3) ابراء 4) فسخ 37- کدام مورد صحیح است؟ 1) ابراء، ویژه سقوط حق دینی است نه عینی 2) ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده باطل است. 3) شرط عوض در ابراء باعث بطلان آن می شود. 4) وصیت به ابراء نیاز به قبول موصی له بدهکار دارد. 38- کدام مورد در خصوص حق الارتفاق صحیح است؟ 1) برقراری حق ارتفاق، الزاماً مجانی است. 2) مخارجی که برای تمتع از حق الارتفاق لازم است بر عهده صاحب حق است نه مالک 3) تصرفی که سابقه آن روشن نیست، نمی تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد. 4) صرف وضع طبیعی املاک نمی تواند اماره بر وجود حق ارتفاق باشد. 39- کدام مورد در خصوص وکالت صحیح است؟ 1) وکالت مطلق ناظر بر امور اداره و تصرف است. 2) در وکالت دعاوی، قانون و کالت عام و مطلق را مؤثر می بیند. 3) در وکالت توالی بین ایجاب و قبول شرط نیست. 4) در وکالت مطلق هرجا که شبهه ای باشد، اصل برنیابت است. 40- کدام مورد، در خصوص شرط تبری از عیوب صحیح است؟ 1) باعث سقوط خیار تدلیس می شود. 2) شامل عیوب طاری بعد از عقد نیز می شود. 3) از اقسام «شرط عدم مسئولیت» نیست. 4) شامل ضمان ناشی از تلف مبیع پیش از قبض نمی شود. حقوق تجارت 41- کدام مورد صحیح است؟ 1) کلیه معاملات تجار، ولو در مورد اموال غیر منقول تجارتی هستند. 2) کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب می شود ولو برای حوایج شخصی باشد. 3) کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب می شود مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست.(مطابق ماده 5 قانون تجارت) 4) به طور کلی کلیه معاملاتت تجار تجارتی محسوب می شود. 42- افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام با کدام حد نصاب صورت می می گیرد؟ 1) دو سوم سهامداران 2) دو سوم حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده 3) اکثریت مطلق حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده 4) اتفاق سهامداران(مطابق ماده 459 لایحه اصلاح قانون تجارت. لازم به یادآوری است که تصمیم گیری در خصوص تغییر در سرمایه با دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی در مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد اما فرض سوال با توجه به سایر گزینه ها جایی است که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد می کند) 43- مدیر عامل یک شرکت سهامی بدون اجازه هیات مدیره، از طرف شرکت به شرکت دیگری که خود شریک آن است، معامله ای می نماید در صورتی که مجمع عمومی عادی شرکت آن را تصویب نکند، قرار داد مزبور چه وضعیتی دارد؟ 1) غیر نافذ است. 2) قابل ابطال است.(مطابق مواد 129،130 و 131 لایحه اصلاح قانون تجارت) 3) باطل است. 4) در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. 44- «الف» توسط مجمع عمومی و برای مدت دو سال به عضویت هیأت مدیره در می آید. در این صورت عزل «الف» قبل از پایان مدت مدیرت وی چگونه خواهد بود؟ 1) در هر حال و با تصمیم مجمع عمومی عادی، ممکن است.(مطابق ماده 107 لایحه اصلاح قانون تجارت) 2) در هر حال و با تصمیم هیأت مدیره شرکت ممکن است. 3) تا پایان مدت مدیرت، امکان عزل وی وجود ندارد. 4) در هر حال و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ممکن است. 45- عزل کلیه اعضای هیأت مدیره در صلاحیت کدام مرجع و تابع کدام نظام تصمیم گیری است؟ 1) مجمع عمومی فوق العاده – اکثریت دو سوم مجموع سهامداران 2) مجمع عمومی عادی – اکثریت نسبی 3) مجمع عمومی عادی – اکثریت مطلق(مطابق مواد107،108 و  بخش اول ماده88 لایحه اصلاح قانون تجارت) 4) مجمع عمومی فوق العاده – اکثریت دو سوم سهامداران حاضر در جلسه 46- مطابق قانون تجارت، عزل مدیر عاملی که در عین حال رئیس هیأت مدیره شرکت نیز می باشد، در صلاحیت کدام مرجع و تابع کدام نظام تصمیم گیری است؟ 1) مجمع عمومی عادی – اکثریت سه چهارم سهامداران شرکت 2) هیأت مدیره – اکثریت مطلق مدیران حاضر 3) مجمع عمومی عادی- اکثریت نسبی(مطابق تبصره ذیل ماده 124 لایحه اصلاح قانون تجارت) 4) مجمع عمومی فوق العاده – اکثریت دو سوم سهامداران شرکت 47- کدام مورد در خصوص فردی که در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت سهامی را دارد صحیح است؟ 1) با تصویب مجمع عمومی بلا اشکال است. 2) با تصویب هیأت مدیره صحیح است. 3) در هر حال منع قانونی ندارد. 4) ممنوع است و هر ذی نفعی حق دارد عزل او را از دادگاه بخواهد.(مطابق ماده 127 لایحه اصلاح قانون تجارت) 48- مسئولیت مؤسسین شرکت سهامی، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسیدن شرکت انجام می دهند، به کدام صورت است؟ 1) تضامنی است.(مطابق ماده 23 لایحه اصلاح قانون تجارت) 2) مسئولیتی ندارد. 3) نسبی است. 4) به نسبت تقصیر خود، مسئول هستند. 49- «الف» سهم الشرکه خود در یک شرکت تضامنی را به «ب» منتقل می نماید. کدام مورد در خصوص مطالباتی که اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم الشرکه از شرکت داشته اند، صحیح است؟ 1) فقط «ب» با سایر شرکا متضامناً مسئول است.(مطابق ماده 125 قانون تجارت، لازم به ذکر است شریک جدید با سایر شرکاء مسول است. این سوال با موضوع شرکت نسبی در آزمون وکالت سال جاری آمده بود) 2) فقط «الف» با سایر شرکا متضامناً مسئول است. 3) «الف» و «ب» مسئول نیستند. 4) «الف» و «ب» با سایر شرکا متضامناً مسئول هستند. 50- «الف» سفته ای را در وجه «ب» یا به حواله کرد صادر نموده و «ب» نیز آن را در وجه «ج» ظهرنویسی می نماید. در این صورت ایراد «الف» مبنی بر بطلان معامله پایه میان وی و «ب» در صورتی در برابر «ج» قابل استناد است که «ج» ................. . 1) از بطلان معامله پایه میان «الف» و «ب»، پس از دارنده شدن آگاه شود. 2) از بطلان معامله پایه میان «الف» و «ب» هنگام دارنده شدن اگاه باشد.(یکی از استثنائات وارده بر اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری دارنده با سوء نیت (یا دارنده فاقد حسسن نیت است مشابه این سوال در آزمون وکالت سال جاری وجود داشت) 3) از بطلان معامله پایه میان «الف» و «ب» مطلقاً آگاه نباشد. 4) تاجر بوده و از بطلان معامله پایه میان «الف» و «ب» هنگام دارنده شدن آگاه باشد. 51- اگر برات گیر پرداخت وجه  برات را منوط به صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 نماید، کدام مورد در رابطه با عمل وی، صادق است؟ 1) نکول واقعی 2) قبول حکمی 3) قبول واقعی 4) نکول حکمی(مطابق ماده 233 قانون تجارت، لازم به تذکر است که نکول واقعی زمانی است که براتگیر در برگه برات و بطور صریح برات را منجزاٌ نکول کند در سایر موارد مانند قبولی مشروط نکول قانونی یا حکمی نامیده می شود، بعضاً نکول ضمنی هم گفته اند ) 52- در شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، امر تصفیه بر عهده کیست؟ 1) مدیر تصفیه منصوب از طرف دادگاه 2) مدیران شرکت، حتی اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. 3) مدیران شرکت، مگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.(مطابق ماده204 لایحه و ماده 213 قانون تجارت) 4) افراد منتخب هیأت مدیره شرکت 53- حق العمل کاری به دستور آمر خود، مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل شاسی بلند می نماید و بلا فاصله آن را تحویل می گیرد. طبق قرارداد، ثمن المعامله باید دو ماه بعد پرداخت گردد. اگر یک ماه پس از خرید یاد شده، حق العمل کار ورشکسته اعلام گردد کداام یک از موارد زیر در خصوص استرداد اتومبیل یاد شده صحیح است؟ 1) از سوی آمر، به شرط پرداخت ثمن مقرر به فروشنده قابل استرداد می باشد. 2) از سوی آمر، به شرط پرداخت ثمن مقرر به حق العمل کار، قابل استرداد می باشد. 3) مبیع توسط فروشنده مطلقاً قابل استرداد نیست، چون حق حبس وی ساقط گردیده است. 4) از سوی فروشنده قابل استرداد می باشد.(مطابق ماده 530 قانون تجارت) 54- اگر دارنده چک در ظرف مواعد قانونی (یعنی 15 و 45 روز از تاریخ صدور) پرداخت وجه آن را مطالبه ننماید، کدام مورد در خصوص دعوی او صحیح است؟ 1) علیه صادر کننده و ظهرنویس مسموع است. 2) علیه ظهرنویس مسموع نیست.(مطابق ماده 315 قانون تجارت) 3) علیه صادر کننده مسموع نیست. 4) فقط علیه صادر کننده مسموع است و نه ضامن 55- در مورد چکی که توسط مدیر شرکت و به حساب شرکت صادر می شود در صورت عدم پرداخت آن به علت فقدان یا کسری موجودی، دارنده چک علیه کدام اشخاص می تواند درخواست صدور اجرائیه ثبتی نماید؟ 1) متضامناً علیه مدیر یا مدیران صادر کننده چک و شرکت(مطابق ماده 2 قانون صدور چک و ماده 190 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء) 2) فقط مدیر یا مدیرانی که چک را امضاء و صادر کرده اند. 3) فقط صاحب حساب بانکی یعنی شرکت مربوطه 4) اجرائیه متضامناً علیه صادر کننده، ظهرنویسان و ضامنان آنها صادر می شود. 56- اگر اقوام تاجر ورشکسته با شرکت مشارالیه، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند، به مجازات چه جرمی محکوم می شوند؟ 1) خیانت در امانت و استرداد اموال 2) حسب مورد سرقت یا اخفاء مال مسروقه 3) ورشکسته به تقلّب(مطابق بند1 ماده 551 قانون تجارت) 4) تحصیل مال نامشروع و استرداد اموال 57- در صورتی که در نتیجه ضررهای وارده به شرکت با مسئولیت محدود، بخشی از سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره و شرکای شرکت چه وظیفه ای دارند؟ 1) هر یک از شرکا به میزان سهم خود، باید ضرر وارده را جبران و کسری سرمایه را به صندوق شرکت پرداخت نماید. 2) باید با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده سرمایه ثبت شده شرکت را به میزان واقعی تقلیل دهند.(مطابق ماده 58 قانون تجارت که در خصوص شرکت های غیر سهامی لازم الاجراست) 3) مادام که ضرر مزبور جبران نشده، تأدیه هر نوع منفعت به شرکای شرکت ممنوع است. 4) در صورتی که کمبود سرمایه از منافع شرکت در سال بعد جبران نشود، شرکا باید به میزان سهم خود نسبت به تکمیل سرمایه شرکت اقدام نماید. 58- در صورت تلف شده اشیاء و اسنادی که در ضمن معامله به دلّال داده شده، مسئولیت دلال بر کدام مبنا است؟ 1) فرض مسئولیت(مطابق ماده 339 قانون تجارت) 2) فرض تقصیر 3) اثبات تقصیر 4) مسئولیت مطلق 59- اگر تاجری در دوران توقف باغ سیب خود را با اندک تفاوتی زیر قیمت بازار به فروش رساند، وضعیت معامله مزبور مطابق تجارت کدام است؟ 1) باطل 2) صحیح و نافذ(صرفاً معاملات موضوع ماده423 قانون تجارت باطل و سایر معاملات صحیح می باشند) 3) غیر نافذ 4) قابل ابطال 60- به کدام دلیل مقنن دارنده سند تجارتی (سفته) را از توریع خسارات احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته، معاف نموده است؟ 1) سفته در حکم سند رسمی لازم الاجرا است. 2) متعهد اصلی سفته، قطعاً بدهکار است. 3) سفته سند رسمی است. 4) متعهد اصلی سفته، به احتمال قوی بدهکار است.(اصل اشتغال ذمه در اسناد تجاری این سوال با موضوع چک در آزمون وکالت سال جاری آمده بود)   آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی 61- ملاک تعیین هزینه دادرسی در کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است؟ 1) اعاده دادرسی 2) تجدید نظرخواهی 3) فرجام خواهی 4) اعتراض ثالث 62- کدام مورد، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 مبنی بر بازداشت بدهکار است؟ 1) آراء مراجع قضایی و شبه قضایی 2) مفاد احکام دادگستری و هزینه های اجرایی 3) کلیه محکومیت های مالی قطع نظر از مرجع صادر کننده 4) فقط احکام محاکم دادگستری 63- با درخواست بطلان رأی داور از دادگاه عمومی حقوقی صالح و صدور رأی به بطلان رأی داور و تا زمان قطعیت حکم، کدام مورد، صحیح است؟ 1) در دعاوی غیر مالی، در چنین حالتی اجرای رأی داور متوقف می شود. 2) عملیات اجرای رأی داور متوقف نمی شود. 3) اجرای رأی داور متوقف می ماند. 4) فقط اگر عملیات اجرای رأی داور قبل از درخواست بطلان شروع شده باشد، استمرار می یابد. 64- چنانچه دعوایی برای مطالبه حقّی که دارای خصوصیتی شخصی است اقامه شود و در جریان دادرسی یکی از اصحاب دعوا فوت نماید، کدام مورد، صحیح است؟ 1) دعوا ساقط می شود مانند دعوای طلاق و تمکین 2) دادرسی متوقف می شود مانند دعوای نسب و تمکین 3) دادرسی متوقف می شود مانند دعوای طلاق و تمکین 4) دعوا ساقط می شود مانند دعوای نسب و تمکین 65- تعرض صادر کننده چک به اصالت آن در دادگاه می تواند تنها با ..................... به عمل آید. 1) اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل 2) ادعای جعل 3) اظهار انکار یا تردید 4) ادعای جعل یا اظهار انکار 66- اگر تاریخ جلسه دادرسی که تعیین و ابلاغ شده است با تعطلیلی غیر منتظره مصادف شود و خوانده مقیم خارج کشور باشد، کدام مورد در خصوص تاریخ جلسه بعد صحیح است؟ 1) فردای روز تعطیل خواهد بود. 2) باید دوباره تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. 3) یک ماه پس از روز تعطیل خواهد بود. 4) دو ماه پس از روز تعطیل خواهد بود. 67- اگر مؤجر پس از اقامه دعوای مطالبه اجور معوقه، بخواهد خسارات وارده به مورد اجاره را نیز مطالبه کند تکلیف چیست؟ 1) باید دادخواست مستقل بدهد، اما دادگاه هر دو را توأمان مورد رسیدگی قرار می دهد. 2) می تواند از طریق افزایش خواسته اقدام نماید. 3) می تواند در جلسه اول مطرح و یا لایحه بدهد. 4) باید دادخواست مستقل بدهد و دادگاه نمی تواند هر دو را به صورت توأمان مورد رسیدگی قرار دهد. 68- چنانچه در دادگاه عمومی دعوایی اقامه شود که در صلاحیت ذاتی دادگاه باشد و خوانده دعوای متاقبلی اقامه نماید که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد دادگاه عمومی باید کدام اقدام زیر را انجام دهد؟ 1) از دیوان عالی کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید. 2) به دعوای اصلی رسیدگی نموده و دعوای متقابل را به دادگاه انقلاب بفرستد. 3) با صدور قرار عدم صلاحیت هر دو دعوا را به دادگاه انقلاب بفرستد. 4) به هر دو دعوا توماً رسیدگی نماید. 69- چنانچه مستند دعوای خواهان عادی باشد و خوانده با وجود ابلاغ وقت در اولین جلسه دادرسی حاضر نباشد، کدام مورد، در خصوص اقدام دادگاه، صحیح است؟ 1) می تواند به خواهان دستور دهد که اصل مستند را ارائه نماید و اگر نداد او را محکوم نماید. 2) می تواند خوانده را محکوم نماید مشروط بر آن که خواهان اصل مستند را ارائه نماید. 3) نمی تواند خوانده را محکوم نماید و باید جلسه را تجدید نماید. 4) می تواند خوانده را محکوم نماید و نمی تواند به خواهان دستور دهد که اصل مستند را ارائه نماید. 70- چنانچه در یک دادخواست دعوایی به خواسته یکصد میلیون ریال وجه یک برگ سفته که بابت فروش گندم صادر شده و دعوای دیگری به خواسته اجاره بهای آپارتمانی، علیه یک نفر، در دادگاه صالح اقامه شود، دادگاه علی القاعده باید کدام اقدام زیر را انجام دهد؟ 1) دو دعوا را تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید. 2) به هر دو دعوا توأماً رسیدگی نماید. 3) دادخواست را رد نماید. 4) به خواهان اخطار نماید که یکی از دعاوی را برای رسیدگی مشخص نماید. 71- چنانچه هیچ یک از اصحاب دعوا، در اولین جلسه دادرسی، با وجود ابلاغ «قانونی» حاضر نشوند و لایحه نداده و وکیل نیز معرفی ننمایند و دادگاه در همین جلسه حکمی صادر نماید که جزءاً به سود خواهان و جزءاً به سود خوانده باشد، چنین حکمی چگونه است؟ 1) نسبت به اصحاب دعوا غیابی 2) نسبت به اصحاب دعوا حضوری 3) غیرقانونی 4) نسبت به خواهان حضوری و نسبت به خوانده غیابی 72- چنانچه شخصی تعهد نموده باشد که مال منقولی را در تاریخ مشخصی در آینده تسلیم نماید، کدام مورد، در خصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته از سوی متعهدله، پیش از موعد تسلیم، صحیح است؟ 1) در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود. 2) در صورتی پذیرفته می شود که مال در معرض تضییع یا تفریط باشد. 3) در صورتی پذیرفته می شود که حق مستند به سند رسمی و مال در معرض تضییع یا تفریط باشد. 4) در هر حال پذیرفته می شود. 73- چنانچه حکمی از دادگاه عمومی حقوقی علیه خوانده صادر و در دادگاه تجدید نظر استان عیناً استوار شود و در مهلت مقرر از آن درخواست اعاده دادرسی شود، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی، به ترتیب در صلاحیت کدام دادگاه است؟ 1) عمومی حقوقی – عمومی حقوقی 2) تجدید نظر استان – تجدید نظر استان 3) تجدید نظر استان – عمومی حقوقی 4) عمومی حقوقی – تجدید نظر استان 74- دادگاه برای صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملکی که با مبایعه نامه عادی فروخته شده، ...................... . 1) باید تأمین بگیرد که باید وجه نقد باشد. 2) باید تأمین بگیرد که می تواند وجه نقد نباشد. 3) می تواند تأمین نگیرد به شرطی که ریاست حوزه قضایی تأیید نماید. 4) نمی تواند تأمین بگیرد. 75- چنانچه خواهان پس از پایان مذاکرات اصحاب دعوا درخواست استرداد دعوا نماید، کدام مورد، در خصوص این درخواست، صحیح است؟ 1) در صورتی پذیرفته می شود که خوانده راضی بوده و دادرسی تمام نشده باشد. 2) در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود. 3) در هر حال پذیرفته می شود. 4) در صورتی پذیرفته می شود که خوانده راضی باشد اگر چه دادرسی تمام شده باشد. 76- چنانچه سازش نامه عادی بین اصحاب دعوا در خارج دادگاه تنظیم شده باشد، برای این که دادگاه به آن اعتبار دهد، ....................... . 1) کافی است که خوانده به صحت آن اقرار نماید و مانند احکام دادگاه ها اجرا می شود. 2) طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند و ماننداسناد رسمی اجرا می شود. 3) طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند و مانند احکام دادگاه ها اجرا می شود. 4) کافی است خواهان به صحت آن اقرار نماید و مانند اسناد رسمی اجرا می شود. 77- هرگاه حکمی نسبت به ملکی علیه شخصی از دادگاه عمومی حقوقی صادر و قطعی شود، کدام مورد، در خصوص درخواست اعتراض شخص ثالث نسبت به این حکم، از سوی وارث محکوم علیه، صحیح است؟ 1) نباید پذیرفته شود مگر مستقل از وراثت برای خود حقی قایل باشد. 2) در هر حال نباید پذیرفته شود. 3) در هر حال باید پذیرفته شود. 4) نباید پذیرفته شود مگر وارث منحصر باشد و مستقل از وراثت برای خود حقی قایل باشد. 78- چنانچه انتخاب داور به شخص ثالثی واگذار شده باشد و این شخص پیش از انتخاب داور فوت نماید، کدام مورد، در خصوص تعیین داور، صحیح است؟ 1) انجام نمی شود و داوری منتفی می شود و دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد. 2) چنانچه از طریق فرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد، با دادگاه است. 3) مستقیماً در صلاحیت دادگاه است. 4) چنانچه از طریق فرستادن اظهارنامه انجام نشده باشد، منتفی می شود و دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد. 79- چنانچه در جریان رسیدگی به دعوایی، دادخواستی با عنوان «ورود شخص ثالث اصلی» از سوی ثالث مطرح شود و شرایط اقامه دعوای ورود ثالث اصلی را نداشته باشد، دادگاه باید کدام اقدام زیر را انجام دهد؟ 1) آن را از دعوای اصلی تفکیک نموده و در هر حال به آن رسیدگی نماید. 2) به عنوان «دعوای ورود ثالث تبعی» به آن رسیدگی نماید. 3) قرار رد آن را صادر و پرونده را مختومه نماید. 4) آن را از دعوای اصلی تفکیک نموده و اگر صالح بود به آن جداگانه رسیدگی نماید. 80- بازداشت حصه ای مشاع از مال غیر منقول ثبت شده که سابقه بازداشت ندارد، در اجرای حکم و در اجرای قرار تأمین خواسته، به ترتیب کدام است؟ 1) چنانچه شریک موافقت کند مجاز – ممنوع 2) ممنوع – مجاز 3) مجاز – مجاز 4) ممنوع است؛ مگر تفکیک شود – ممنوع است؛ مگر تفکیک شود.   آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری 81- کدام یک از حقوق زیر، باید به همراه تفهیم اتهام، به متهم تفهیم شود؟ 1) داشتن وکیل 2) داشتن مترجم 3) سکوت 4) دلایل اتهام 82- ارزش اماره ای اقداماتی که دادرسان و مراجع تحقیقات مقدماتی برای کشف جرم انجام می دهند، چیست؟ 1) فقط ارزش اماره قانونی دارد. 2) ارزش اماره ای قانونی و قضایی ندارد. 3) فقط ارزش اماره قضایی دارد. 4) ارزش اماره قانونی و قضایی دارد. 83- کدام مورد، صحیح است؟ 1) رسیدگی به دعاوی ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه عمومی است. 2) رسیدگی به دعاوی ثروت های ناشی ار ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 3) کلیه جرایم مربوط به ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 4) رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 84- از حکم کیفری قابل اجرا، کدام مرجع رفع ابهام می کند؟ 1) دادسرای عمومی و انقلاب مجری حکم 2) دادستان و دادیار اجرای حکم کیفری 3) دادگاه صادر کننده حکم 4) مرجع تأیید کننده حکم 85- فرشاد به اتهام ترک انفاق فرزندانش تحت تعقیب قرار می گیرد ولی در حین رسیدگی فوت می کند. اگر ادله کافی برای انتساب جرم به وی وجود نداشته باشد، وظیفه مقام قضایی کدام است؟ 1) قرار موقوفی و منع تعقیب توأمان صادر می کند. 2) قرار منع تعقیب صادر می کند. 3) قرار موقوفی تعقیب صادر می کند. 4) به نظر مرجع قضایی بستگی دارد. 86- ضمانت اجرای قرار التزام متهم به حضور با قول شرف، کدام است؟ 1) قرار تشدید می شود. 2) ضمانت اجرا ندارد. 3) قرار به کفالت تبدیل می شود. 4) متهم از حقوق اجتماعی محروم می شود. 87- فرهاد که 16 سال سن دارد، به اتهام حمل مواد مخدر تحت تعقیب قرار می گیرد. اگر مجازات قانونی متهم، غیر از اعدام باشد، کدام دادگاه، صالح به رسیدگی است؟ 1) انقلاب و اطفال، هر کدام زودتر رسیدگی کنند. 2) کیفری استان 3) اطفال 4) انقلاب 88- کدام مورد، در خصوص قرار تأمین خواسته، صحیح است؟ 1) بازپرس می تواند این قرار را صادر کند و قطعی است. 2) تنها دادگاه می تواند این قرار را صادر کند و قطعی است. 3) تنها دادگاه می تواند این قرار را صادر کند و قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. 4) بازپرس می تواند این قرار را صادر کند و قابل اعتراض در دادگاه عمومی یا انقلاب است. 89- اصغر از تبریز برای پرویز در مشهد مزاحمت تلفنی ایجاد می کند و در اصفهان دستگیر میشود. دادگاه کدام شهر،صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ 1) مشهد 2) تبریز 3) هر شهری که زودتر رسیدگی را شروع کرده است. 4) اصفهان 90- ضرر و زیان قابل مطالبه توسط مدعی خصوصی، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کدامند؟ 1) مادی و معنوی 2) مادی و عدم النفع 3) مادی، عدم النفع و منافع ممکن الحصول 4) مادی و منافع ممکن الحصول 91- اگر مجازات قانونی جرمی .................. باشد، مرجع قضایی بدون احضار متهم می تواند دستور جلب صادر کند. 1) مصادره، حبس ابد و اعدام 2) قصاص، اعدام و قطع عضو 3) قصاص عضو، قصاص نفس و حبس ابد 4) قصاص نفس، اعدام و حبس ابد 92- رسیدگی به جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، در صلاحیت کدام دادگاه است؟ 1) انقلاب 2) کیفری استان 3) اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد، درصلاحیت دادگاه انقلاب است. 4) عمومی جزایی 93- تحقیقات مقدماتی جرم قتل عمدی که در حوزه قضایی بخش ارتکاب یافته، با کدام مرجع است؟ 1) رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش تحت نظارت دادستان شهرستان 2) بازپرس دادسرای عمومی مستقر در شهرستان تحت نظارت دادستان مربوطه 3) تنها دادرس علی البدل دادگاه بخش تحت نظارت دادسرای مرکز استان 4) رئیس حوزه قضایی بخش تحت نظارت دادستان شهرستان مرکز استان 94- بازپرس به علت حفظ آثار جرم، قرار بازداشت موقت صادر میکند. اگر علت مزبور مرتفع شود، کدام مورد در خصوص اقدام وی، صحیح است؟ 1) رأساً می تواند اقدام به تبدیل یا فک قرار نماید. 2) با موافقت دادستان می تواند اقدام به فک قرار نماید. 3) صرفاً در صورت پیشنهاد دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند اقدام به فک قرار نماید. 4) با موافقت دادگاه عمومی یا انقلاب محل می تواند اقدام به فک قرار نماید. 95- کریم به اتهام قطع عمدی دست جواد، تحت تعقیب قرار می گیرد. دادستان، تقاضای بازداشت موقت متهم را می نماید ولی بازپرس مخالفت می کند. وظیفه کدام است؟ 1) نظر بازپرس به عنوان مرجع تحقیقات مقدماتی، متبع است. 2) نظر دادستان به عنوان مرجع تعقیب، متبع است. 3) دادگاه عمومی محل، حل اختلاف خواهد کرد. 4) دادگاه کیفری استان، حل اختلاف خواهد کرد. 96- مرجع تحقیقات مقدماتی آزادی متهم را مقید به معرفی کفیل می نماید. پس از معرفی کفیل و صدور قرار قبولی، متهم آزاد می شود. پس از مدتی به کفیل اخطار می شود که متهم را حاضر کند، لکن کفیل متهم را حاضر نمی کند. مراجع صدور دستور ضبط وجه الکفاله و اعتراض به دستور ضبط، به ترتیب کدامند؟ 1) رئیس حوزه قضایی، دادگاه تجدید نظر استان 2) رئیس حوزه قضایی، دادگاه عمومی 3) دادستان، دادگاه تجدید نظراستان 4) دادستان، دادگاه عمومی 97- دادستان تهران، کیفر خواستی برای پرویز با عنوان قتل عمد صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال می کند. دادگاه ضمن رسیدگی، احراز می کند که قتل غیر عمد است. در این صورت، تکلیف دادگاه کدام است؟ 1) به جرم قتل غیر عمدی رسیدگی و حکم صادر می کند. 2) قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی صادر می نماید. 3) پرونده را به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال می نماید. 4) برای اصلاح کیفر خواست، پرونده را به دادسرای عمومی عودت می دهد. 98- فرهاد به اتهام محاربه که یکی از مجازات های قانونی آن صلب است، تحت تعقیب قرار می گیرد و در نهایت محکومیت پیدا می کند. دادگاه صالح و مرجع تجدید نظر از رأی صادره، به ترتیب کدامند؟ 1) دادگاه انقلاب – دادگاه تجدید نظر استان 2) دادگاه انقلاب – دیوان عالی کشور 3) دادگاه کیفری استان – دیوان عالی کشور 4) دادگاه کیفری استان – دادگاه تجدید نظر استان 99- «الف» با درجه سرتیپ تمام در شهر اراک مرتکب جرم نظامی شده است. دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام «الف» کدام است؟ 1) دادگاه کیفری استان مرکزی 2) دادگاه کیفری استان تهران 3) دادگاه نظامی تهران 4) دادگاه نظامی شهر اراک 100- اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم، صادره از دادگاه های عمومی جزایی، بر عهده کدام مرجع است؟ 1) واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط 2) واحد اجرای احکام مدنی دادگستری مربوطه 3) دادگاه صادر کننده حکم قطعی 4) دادگاه بدوی صادر کننده حکم   حقوق جزای عمومی 101- کدام یک از جرایم زیر، مقید است؟ 1) شنود غیر مجاز 2) سرقت رایانه ای 3) جعل رایانه ای 4) دسترسی غیر مجاز 102- در کدام یک از موارد زیر، قانوناً امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد؟ 1) اختلاس 2) معاونت در جرایم مستوجب حد 3) استفاده از سند مجعول 4) تخریب 103- اگر احمد در اثر تقصیر دادرس شهرستان الشتر، ضرر معنوی ببیند. کدام مورد، صحیح است؟ 1) باید اعاده حیثیت صورت گیرد. 2) ضرر معنوی قابل جبران نیست. 3) خسارت باید به وسیله دولت جبران شود. 4) دادرس طبق موازین اسلامی ضامن است. 104- با توجه به معیارهای حقوق جنایی، در کدام مورد، تعریف «سوء نیت عام» آمده است؟ 1) پیش بینی نتیجه بدون این که مرتکب آن را خواسته باشد. 2) خواست آگاه عامل در تحقق نتیجه عمل مجرمان 3) اراده آگاه عامل در ارتکاب عمل مجرمانه 4) تفکر و طرح و نقشه قبلی در ارتکاب جرم 105- جدیدترین تحول تقنینی ایران، در خصوص شناسایی مسئولیت جنایی اشخاص حقوقی، کدام است؟ 1) وصول و ایصال مالیات مؤدیان 2) جرایم رایانه ای 3) صدور چک پرداخت نشدنی 4) نقض مفاد قانون نظام صنفی 106- سربازی در یکی از کلانتری ها تصور می کند که دستور فرمانده کلانتری مبنی بر شلاق زدن متهم، بر اساس حکم قطعی دادگاه است. چنانچه از اجرای دستور خلاف قانون فرمانده کلانتری، خسارت یا جراحتی به متهم وارد شود، سرباز به کدام یک از موارد زیر، محکوم خواهد شد؟ 1) پرداخت دیه یا ضمان مالی 2) پرداخت دیه و ضمان مالی 3) فقط ضمان مالی 4) فقط پرداخت دیه 107- سیاست کیفری ایران، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری را در کدام موارد، پذیرفته است؟ 1) جرایم تعزیری و بعضی از جرایم مستوجب حد 2) کلیه جرایم 3) مقررات و نظامات دولتی 4) حدود، قصاص و دیات 108- طبقه بندی بزهکاران، از دستآوردهای کدام مکتب است؟ 1) کلاسیک 2) فایده اجتماعی 3) تحققی 4) دفاع اجتماعی 109- مهرداد به اتهام تخریب ملک دیگری تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت به مجازات قانونی محکوم شده است؛ ولی مجازات موضوع حکم به تشخیص دادگاه معلق می شود. محکوم علیه در دوران تعلیق برای دومین بار از دستورات دادگاه مبنی بر معرفی نوبه ای خود به دادستان، تخلف می کند. وظیفه دادگاه، کدام است؟ 1) می تواند قرار تعلیق را فسخ یا با حفظ قرار تعلیق، یک سال به حداکثر مدت تعلیق وی اضافه نماید. 2) قرار تعلیق مجازات را فسخ و مجازات معلق را اجرا می کند. 3) دو سال به دوران تعلیق مجازات وی می افزاید. 4) از یک تا دو سال به دوران تعلیق مجازات وی می افزاید. 110- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، محکوم علیه چه تقاضایی می تواند داشته باشد؟ 1) تخفیف مجازات 2) اعاده حیثیت 3) تجدید نظر 4) اعاده دادرسی 111- معنی «تبدیل مجازات» کدام است؟ 1) تغییر ماهیت مجازات به مجازات دیگر 2) تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات 3) تغییر مجازات به واسطه تغییر وصف مجرمانه عمل اتهامی 4) تغییر مجازات شدید به خفیف 112- کدام مورد، در مقایسه«علل موجهه جرم» و «علل رافع مسئولیت کیفری»، صحیح است؟ 1) در اولی جرم تحقق نمی یابد و مسئولیت کیفری منتفی است. در دومی جرم تحقق یافته ولی مسئولیت کیفری منتفی است. 2) در اولی جرم تحقق می یابد ولی مسئولیت کیفری منتفی است. در دومی جرم تحقق یافته و مسئولیت کیفری باقی است. 3) در اولی جرم تحقق نمی یابد ولی مسئولیت کیفری باقی است. در دومی جرم تحقق نیافته و مسئولیت کیفری منتفی است. 4) در اولی جرم تحقق نمی یابد و مسئولیت کیفری منتفی است. در دومی جرم تحقق یافته و مسئولیت کیفری باقی است. 113- ماهیت رفتار مجرمانه در جرم اعتیاد، کدام است؟ 1) فعل ناشی از ترک فعل 2) ترک فعل 3) حالت 4) فعل 114- سعید با استفاده از سند مجعول مال دیگری را برده است. اقدام انجام شده، از مصادیق کدام مورد است؟ 1) تعدد اعتباری در استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری 2) تعدد اعتباری در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری 3) تعدد مادی در جعل و کلاهبرداری 4) تعدد مادی در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری 115- حکم به مجازات تتمیمی، در کدام یک از جرایم و مجازات های زیر، امکان پذیر است؟ 1) عمدی مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده 2) عمدی و با هر نوع مجازاتی 3) عمدی مستوجب قصاص، حد و مجازات تعزیری 4) عمدی و غیر عمدی تعزیری و مجازات بازدارنده 116- نا آگاهی نسبت به کیفیت رفتار مجرمانه و عدم مشروعیت آن، به ترتیب با کدام نوع جهل، منطبق است؟ 1) حکمی – حکمی 2) حکمی – موضوعی 3) موضوعی – موضوعی 4) موضوعی – حکمی 117- حمید از سال 1374 تا سال 1376 نفقه همسر خود را نپرداخته است. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375، چنانچه در قانون لاحق، مجازات جرم ترک انفاق تغییر یافته باشد، مجازات جرم تابع کدام قانون است؟ 1) لاحق، به شرطی که اخف باشد. 2) سابق، به شرطی که اخف باشد. 3) لاحق، حتی اگر اشد باشد. 4) سابق، حتی اگر اشد باشد. 118- در مقایسه کیفرهای تکمیلی و تبعی، کدام مورد، صحیح است؟ 1) هر دو با درج در قانون، ولی اولی بدون درج در حکم و دومی با درج در حکم 2) هر دو بدون درج در قانون، ولی اولی با درج در حکم و دومی بدون درج در حکم 3) هر دو اضافی هستند، ولی اولی بدون پیش بینی مقنن و به تشخیص قاضی و دومی به حکم قانون بدون درج در حکم 4) هر دو مطابق قانون، ولی اولی با درج در حکم و دومی بدون درج در حکم 119- ماهیت دفاع از جان یک فرد بیگانه و حکم آن، کدام است؟ 1) حکم – منوط به استمداد است. 2) حق – منوط به استمداد نیست. 3) حکم – با رعایت شرایط، منوط به استمداد نیست. 4) حق – منوط به ناتوانی او و استمداد است. 120- خسرو پس از تحمل مجازات جرم تعزیری، مجدداً مرتکب جرم تعزیری دیگر و مشمول تکرار جرم شده است. مطابق قانون اگر جهات مخففه باشد، حکم بهره مندی وی از تخفیف، کدام است؟ 1) در قانون، فقط اجتماع تخفیف با تعدد پیش بینی شده است. 2) به خاطر تکرار، فقط تشدید اعمال می شود. 3) در کلیه موارد می تواند. 4) جز در موارد خاص می تواند.   حقوق جزای اختصاصی 121- تأثیر وسیله در تحقق قتل و نوع آن، کدام است؟ 1) موضوعیت دارد و در تحقق آن، مؤثر است. 2) موضوعیت ندارد لکن می تواند در نوع قتل مؤثر باشد. 3) موضوعیت دارد لکن در نوع آن، کاملاً بی اثر است. 4) موضوعیت ندارد لکن نوع قتل همواره بستگی به وسیله دارد. 122- کارگر یک رستوران که از رفتار یک مهمان ناراحت است، موضوع را به مدیر خود منعکس می کند و به تحریک مدیر، قصد جان مهمان را می کند. مهمان یاد شده غالباً در میز شماره 10 می نشسته است. کارگر غذا را سمی کرده و در حالی که مهمان دیگری در میز شماره 10 نشسته است، با عجله همان غذا را مقابل آن مهمان جدید می گذارد و در نهایت این مهمان می میرد. مطابق نظر حقوقدانان، نوع قتل و ماهیت عمل مدیر چیست؟ 1) به منزله خطای محض – شرط 2) شبه عمد – سبب 3) در حکم عمد – معاونت 4) عمد – معاونت 123- احمد قبل از اقدام به طرح شکایت سرقت علیه سامان، فوت می کند. حکم اجرای حد کدام است؟ 1) حد ساقط می شود. 2) حاکم اسلامی تقاضای اجرای حد می کند. 3) ورثه شکایت و تقاضای حد می کنند. 4) اگر شرایط سرقت حدی محقق باشد، حد باید به صرف شکایت ورثه یا حاکم اجرا شود. 124- نظر به این که در ماده 523 قانون مجازات، در جرم جعل، سخن از الحاق یا الصاق مطرح گردیده است، حکم کم کردن یک برگه از یک پرونده یا سند چیست؟ 1) همواره به عنوان جرم خاص، جرم انگاری شده است. 2) در هیچ صورتی جعل نیست. 3) حسب مورد می تواند جرم خاص یا جعل باشد. 4) در هر صورت، جعل است. 125- فرخ مال مسروقه را نزد سیما به امانت می گذارد و بنا را بر این می گذارد که مال مسروقه چند روز بعد به وی عودت داده شده، حق الزحمه سیما پرداخت گردد. سیما آن مال را می فروشد. عمل او مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟ 1) خیانت در امانت 2) انتقال مال غیر 3) خیانت در امانت و انتقال مال غیر 4) مداخله در اموال مسروقه 126- پزشکی بر خلاف واقع، یک گواهی برای ارائه به نظام وظیفه در اختیار هوشنگ می گذارد. هوشنگ آن گواهی را به نظام وظیفه ارائه می کند. مطابق قانون، عمل هوشنگ مشمول کدام عنوان است؟ 1) ارائه گواهی خلاف واقع 2) جرم نیست. 3) استفاده از سند مجعول 4) کلاهبرداری 127- سپهر کارمند اداره دارایی و مأمور وصول مالیات است. او سه برابر مبلغ مربوطه را از مؤدی به نفع دولت وصول می کند. عمل او مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟ 1) اخذ مال به نفع دولت 2) فاقد وصف جزایی است. 3)تحصیل مال از طریق نامشروع 4) سوء استفاده از مقام و موقعیت 128- عباس که شاهد قتل حمید به دست رحیم است، پس از رؤیت این صحنه و در حالی که رحیم در حال فرار است، او را می کشد. عمل او مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟ 1) در صورت اجازه اولیای دم نسبت به عمل او، رافع مجازات قصاص است. 2) قتل عمدی، موجب دیه و دارای مجازات تعزیری است. 3) با توجه به مهدور الدم بودن قاتل، فاقد وصف جزایی است. 4) قتل عمدی، موجب قصاص است. 129- فردی به منزل خانمی زنگ زده و به دروغ خبر تصادف و مرگ تنها فرزندش را به او می دهد و او هم با توجه به بیماری قلبی در دم جان می سپارد. کدام مورد، در خصوص قتل واقع شده، صحیح است؟ 1) قتل بالمباشره است که حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه است. 2) قتل خطای محض از طریق فعل معنوی است. 3) قتل بالتسبیب است که حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه است. 4) قتل شبه عمد از طریق فعل معنوی است. 130- راننده ای با عملیات متقلبانه وانمود می کند که خودروی او اشکال فنی دارد و زمانی که مسافران از اتومبیل پیاده می شوند، آن را حرکت داده و اموال مسافران را می برد. راننده مرتکب کدام جرم شده است؟ 1) خیانت در امانت 2) غصب 3) سرقت 4) کلاهبرداری 131- دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سامانه های رایانه ای، دارای کدام عنوان مجرمانه است؟ 1) جاسوسی رایانه ای 2) شنود غیر مجاز 3) دسترسی غیر مجاز 4) اخلال در داده ها 132- احمد با استفاده از سلاح گرم، مرتکب سرقت مقرون به آزار علیه بهرام می شود که در نهایت منجر به مجروح شدن بهرام می گردد، کیفر احمد در قوانین ایران، کدام است؟ 1) اعدام از بابت محاربه و افساد فی الارض 2) بیش از دو سوم حداقل حبس تعزیری و شلاق مقرر در قانون، علاوه بر مجازات جرح 3) حداکثر میزان حبس تعزیری و شلاق مقرر در قانون، علاوه بر مجازات جرح 4) بیش از دو سوم حداکثر حبس تعزیری و شلاق مقرر در قانون، علاوه بر مجازات جرح 133- با توجه به نص قانون مجازات اسلامی، عاقله درصورت تحقق اکراه در قتل، در کدام مورد، مسئول است؟ 1) اگر اکراه کننده، کودک غیر ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله دیه می دهد. 2) اگر اکراه کننده، کودک ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله دیه می دهد. 3) اگر اکراه شونده، کودک ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله او دیه می دهد. 4) اگر اکراه شونده، کودک غیر ممیز باشد قصاص نمی شود بلکه عاقله دیه می دهد. 134- برای تحقق توهین کیفری، وجود کدام یک از شرایط زیر، لازم و کافی است؟ 1) فقط معین بودن شخص مورد توهین 2) فقط حقیقی بودن شخص مورد توهین 3) مطابق با واقع نبودن توهین 4) حقیقی و معین بودن شخص مورد توهین 135- در کدام صورت، ارتکاب جرم جعل از سوی یک شخص نظامی در اسناد غیررسمی، مشمول قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خواهد شد؟ 1) مشمول تعدد باشد. 2) به مناسبت انجام وظیفه باشد. 3) به صورت باندی باشد. 4) به قصد ضربه زدن به عملیات نظامی باشد. 136- اگر قتل خطای محض به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی مرتکب رخ دهد، دادگاه چه حکمی صادر خواهد کرد؟ 1) پرداخت دیه از سوی مرتکب 2) پرداخت دیه مشترکاً از سوی مرتکب و عاقله 3) پرداخت دیه از سوی عاقله مرتکب 4) پرداخت دیه از سوی مرتکب به علاوه یک تا سه سال حبس 137- اگر شخصی با ایجاد داده هایی، وجه، مال یا امتیاز مالی برای خود تحصیل کند، ............................. . 1) مرتکب جعل رایانه ای محسوب می شود. 2) علاوه بر جعل رایانه ای، به مجازات کلاهبرداری رایانه ای محکوم می شود. 3) مرتکب کلاهبرداری رایانه ای محسوب می شود. 4) علاوه بر جعل رایانه ای، به مجازات تحصیل مال نامشروع محکوم می شود. 138- هر گاه اشخاص با یکدیگر تبانی کنند تا برای بردن مال متعلق به دیگری علیه یکدیگر اقامه دعوا نمایند، .......................... . 1) در صورتی که مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند، ولی بدون اراده خود، موفق به بردن مال نشوند، به عنوان تبانی علیه اموال مردم محکوم می شوند. 2) در صورتی که موفق به بردن مال دیگری نشوند، به عنوان شروع به کلاهبرداری محکوم می شوند. 3) در هر صورت، چنانچه بدون اراده خود موفق به بردن مال نشوند به عنوان تبانی علیه اموال مردم محکوم می شوند. 4) در صورتی که موفق به بردن مال دیگری نشوند، مرتکب جرمی نشده و قابل مجازات نیستند. 139- با عنایت به قانون مجازات اسلامی، در اتهام شرب خمر، .......................... . 1) صرف ادعای جهل به قانون، رافع مسئولیت است. 2) ادعای جهل به قانون و اثبات آن، رافع مسئولیت است. 3) طبق قاعده کلی، جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست. 4) ادعای جهل به قانون و احتمال صحت این ادعا، رافع مسئولیت است. 140- مجازات جرم آدم ربایی، وقتی به حداکثر مجازات قانونی تشدید می گردد که ........................ . 1) به قصد مطالبه وجه باشد. 2) به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی، وارد آمده باشد. 3) در شب صورت گرفته باشد. 4) ربایندگان چند نفر باشند و اقدامشان به صورت سازمان یافته باشد.   متون فقه 141- در عبارت زیر، کدام مورد، دلیل قول اشهر است؟ «لا نفقه للبائن الا ان تکون حملا؛ لکن هل هی له او لها؟ قولان: اشهر هما الاول» 1) للدوران وجوداً و عدماً کالزوجیه 2) لو کانت له لوجبت علی الجد مع فقر الاب و هذا باطل 3) لو کانت له لسقطت عن الاب بیساره و هذا باطل 4) للتعارض بین الحمل و الحامل فی الاستحقاق و الحکم بالتعارض و الرجوع الی الاصل 142- ما هو الحکم فیما اذا لو تکلم الخصمان معاً عند الحاکم؟ 1) یسمع دعوی من له حق الیمین و الاستحلاف علی الآخر 2) یسمع دعوی من جلس علی یسار الآخر 3) یسمع دعوی من جلس علی یسار القاضی 4) یقرع بینهما 143- فی ایَّ موردٍ یقبل الاقرار؟ 1) من السفیه بالسرقه بالنسبته الی الحقین 2) من المفلس بالمال 3) من السفیه بالجنایات مطلقا 4) من المفلس بالدین 144- کدام مورد، صحیح است؟ 1) یصح طلاق الاب عن المجنون مع اتصال جنونه بصغره و لو کان الحاکم موجوداً. 2) یصح طلاق الحاکم عن الصغیر مع عدم الاب و الجد. 3) لایصح طلاق الحاکم عن الصبی والمجنون الادواری الا مع فقد الاب و الجد. 4) یصح طلاق الصبی الممیز لو اذن الولی. 145- ما هو الحکم فیما لو ادعی زوجیه امرأه و انکرت؟ 1) یجب علیه النفقه و یحرم علیه نکاح اختها 2) یحرم علیه نکاح الخامسه و لا یجب علیه النفقه 3) یحرم علیه نکاح الخامسه و یجب علیه النفقه 4) یثبت علیه ما أقر من المهر و لیس لها المطالبه به و یحرم علیها النکاح 146- کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت .............................. . 1) بالقسامه مع اللوث 2) بشهاده اربعه نساء 3) بشاهدٍ و یمین 4) بشهاده امرأتین و یمین 147- ما هو حکم البیع فیما لو باع فرس العایر؟ 1) لم یصح بدون الضمیمه الی مایصح بیعه منفرداً 2) یصح لحصول الشرط و هو القدره علی تحصیله 3) لم یصح مطلقا لعدم القدره علی تحصیله 4) یصح و یراعی بامکان حصول القدره 148- ما هو الحکم فیما لو ظهر کذب البایع فی الاخبار بقدر الثمن؟ 1) یقسط حق الرد و یبقی الارش 2) تخیر المشتری بین الرد و الامساک بالارش 3) یسقط الرد و یبقی الارش 4) تخیر المشتری بین الفسخ و الامضاءِ. 149- لو احضن الغاصب البیض فالفرخ .................... . 1) للغاصب 2) للمالک 3) للزارع 4) للحاکم 150- ما هو مقدار الدیه فی کسر عظم من عضو ان صلح علی صحه؟ 1) ربع دیه کسر ذلک العضو 2) خمس دیه کسر ذلک العضو 3) ثلاثه ارباع دیه کسره 4) اربعه اخماس دیه کسره 151- حد سرقت در مورد کدام یک از اشخاص زیر، جاری می شود؟ 1) من سرق من المال المشترک مایظنه قدر نصیبه فزاد نصاباً 2) الهاتک للحرز قهراً 3) من سرق من مال والده 4) المستأمن لوخان 152- مطابق با عبارت زیر، کدام مورد مصحح طلاق حائض نیست؟ «طلاق الحائض لامع المصحح له حرام» 1) غیبه الزوج 2) استرابه الزوجه 3) عدم الخول 4) الحمل 153- کدام مورد، در خصوص اجاره، صحیح است؟ 1) یصح اسقاط الاجره ان تعلقت بالذمه لا ان کانت عیناً 2) لایجوز اسقاط المنفعه المطلقه 3) یصح اسقاط الاجره ان تعلقت بالعین لا الذمه 4) یجوز اسقاط المنفعه المعینه 154- کدام مورد، در خصوص اختلاف بین مستاجر و اجیر، صحیح است؟ 1) لو اختلفا فی رد العین حلف الاجیر 2) لو اختلفا فی قدر الاجره حلف المستأجر 3) لو اختلفا فی کیفیه الاذن حلف الاجیر 4) لو اختلفا فی هلاک المتاع المستأجر علیه، حلف المستأجر 155- کدام مورد، عبارت «لو لم یشهد الوکیل علی .......................... لایضمن» را کامل می کند؟ 1) قضاء الدین 2) تأدیه الثمن 3) تسلیم المبیع 4) الودیعه 156- کدام مورد، صحیح نیست؟ 1) لو تبرع المنکر بالحلف لغی 2) لاتسمع البینه من المدعی بعد حلف المنکر 3) یتبرع الحاکم با حلاف المدعی علیه 4) لا یستقل بالا حلاف الغریم من دون اذن الحاکم 157- با عنایت به عبارت «یحرم علی القاضی ان یتعتع الشاهد»، کدام مورد، بر قاضی حرام است؟ 1) در شهادت شاهد سخنی مداخله کند. 2) به دنبال گواهی شاهد سخنی ضمیمه کند. 3) شاهد را به ادای شهادت تشویق کند. 4) در صورت توقف شاهد، او را نسبت به انجام آن بی میل کند. 158- در عبارت زیر، «نصاب القطع» کدام است؟ «و ینبغی التغلیظ بالقول و الزمان و المکان فی الحقوق کلها الا ان ینقص المال عن نصاب القطع» 1) دیناران 2) نصف دینار 3) دینار 4) ربع دینار 159- در عبارت « یجبر الشریک علی القسمه»، کدام مورد از شرایط اجبار شریک بر قسمت نیست؟ 1) التماس الشریک القسمه 2) طلب الشریک المهایاه 3) عدم الضرر 4) عدم الرد 160- کدام مورد، در خصوص «تولیت»، صحیح است؟ 1) للواقف عزل المنصوب من قبل لو شرط النظر لنفسه فولاه 2) و لو عرض للناظر الفسق انعزل فان عاد لم تعد ان کان مشروطاً من الواقف 3) لایجوز للواقف ان یجعل النظر علی الموقوف لنفسه و لغیره 4) للواقف عزل المشروط فی العقد   اصول فقه 161- در خصوص عبارت «لا صلح فیما احلّ حراماً او حرّم حلالاً» کدام مورد صحیح است؟ 1) نهی دال بر فساد است زیرا ارشادی است. 2) نهی دال بر فساد است زیرا صلح در مورد فوق مبغوض است. 3) جمله نهی نیست و از بحث دلالت نهی بر فساد خارج است. 4) نهی دال بر حرمت است و حرمت ملازمه با بطلان ندارد. 162- تردید در کدام یک از موارد زیر از قبیل شبهه موضوعیه وجوبیه بین متباینین است و حکم آن چیست؟ 1) اشتغال به یک دینار یا دو دینار – برائت 2) فوت نماز صبح یا ظهر – احتیاط 3) وجوب قنوت در نماز – برائت 4) وجوب نماز ظهر یا جمعه – احتیاط 163- در ارتباط با متعارضین متعادلین مقتضای قاعده ثانویه و اخبار علاجیه کدام است؟ 1) احتیاط 2) تساقط 3) توقف 4) تخییر 164- در ارتباط با دلالت و عدم دلالت نهی بر فساد کدام مورد صحیح است؟ 1) فقط در عبادات دلالت بر فساد می کنئ شرعاً و لغةً 2) مطلقاً دلالت بر فساد می کند چه در عبادات و چه در معاملات شرعاً و لغةً 3) فقط در عبادات دلالت بر فساد می کند اما شرعاً نه لغةً 4) مطلقاً دلالت بر فساد نمی کند چه در عبادات و چه در معاملات شرعاً و لغةً 165- در کدام مورد، جای تقیید نیست؟ 1) مطلق و مقید هر دو ایجابی باشند. 2) مطلق، ایجابی و مقید سلبی باشد. 3) مطلق، سلبی و مقید ایجابی باشد. 4) مطلق و مقید هر دو سلبی باشند. 166- از ادله ای که اصولیون برای اثبات مدعای خود یعنی جریان برائت در شبهه تحریمیه تمسک کرده اند، کدام یک مورد مناقشه قرار گرفته است؟ 1) کتاب 2) اجماع 3) حکم عقل 4) سنت 167- اخبار حلیت در کدام یک از شبهات زیر ظهور دارند؟ 1) شبهه موضوعیه تحریمیه 2) مطلق شبهات 3) شبهه موضوعیه وجوبیه 4) شبهات موضوعیه 168- استصحاب در تعارض با کدام مورد بر آن مقم است؟ 1) اصاله الصحه 2) قاعده فراغ و تجاوز 3) اصاله الاحتیاط 4) قاعده ید 169- اگر معتقد باشیم که بعد از تخصیص هم، استعمال عام در باقیمانده حقیقت است، کدام مورد صحیح است؟ 1) اگر عام به منفصل تخصیص خورده باشد، حجت است و اگر به متصل تخصیص خورده باشد حجت نیست. 2) عام در باقیمانده مطلقاً حجت است. 3) عام مطلقاً از درجه حجیت می افتد. 4) اگر عام به متصل تخصیص خورده باشد، حجت است و اگر به منفصل تخصیص خورده باشد حجت نیست. 170- کدام مورد، صحیح نیست؟ 1) تزاحم در موردی است که حکمین دارای ملاک بوده ولی تعارض در موردی است که یکی از دو دلیل حتماً دارای ملاک نیست. 2) تخصیص،  خروج حکمی و تخصص خروج موضوعی است. 3) در متعارضین باید به مرجحات منصوصه اکتفاء کرد و تعدی جایز نیست. 4) در تعارض اقوال لغویین و علمای رجال در آنچه متعلق به حکم شرعی است مرجع، اصول عملیه و قواعد فقهیه متناسب است. 171- پس از نسخ وجوب موردی که جایگزین می شود کدام است؟ 1) مراجعه به اصل عملی 2) بازگشت حکم اولی 3) جواز به معنی اعم 4) جواز به معنی اخص 172- در ارتباط با تخصیص قرآن به خبر واحد جامع شرایط حجیت کدام مورد صحیح است؟ 1) هرگاه عام کتابی لااقل یکبار توسط دلیل خاص قطعی تخصیص خورده باشد برای بار دوم و سوم با خاص خبر واحدی می توان آن را تخصیص زد. 2) توقف 3) چنین تخصیصی مطلقاً جایز است. 4) چنین تخصیصی مطلقاً ممنوع است. با توجه به اینکه چهار نظر وجود دارد و نظر مشهور نیامده است سوال مبهم است. 173- درباره اجتماع امر و نهی کدام مورد صحیح است؟ 1) جواز عقلی و امتناع عقلی 2) توقف 3) جواز عرفی و عقلی 4) امتناع عرفی و عقلی 174- استناد به کدام مورد برای اثبات حجیت خبر واحد خالی از اشکال نیست؟ 1) کتاب 2) اجماع 3) بنای عقلا 4) سنت 175- در این مساله که آیا غایت حکما داخل در مغیا است و محکوم به همان حکم است کدام مورد صحیح است؟ 1) اگر غایت پس از کلمه «حتی» آمده باشد داخل در مغیا است و اگر بعد از «الی» آمده باشد داخل مغیا نیست. 2) غایت در مغیّا مطلقا داخل است. 3) غایت در مغیّا مطلقا داخل نیست. 4) از ظاهر جمله غاییه، هیچ کدام از این اقوال برداشت نمی شود. 176- در حدیث رفع «مضاف مقّدر» کدام است؟ 1) اثر بارز و ظاهر در هر یک از فرازهای نه گانه 2) جمیع آثار 3) کلمه «حکم» 4) خصوص مؤاخذه 177- امر به شی مقتضی چیست؟ 1) عین نهی از ضد است. 2) نسبت به ضد خاص یا افعال وجودیه مقتضی نهی از ضد نیست و نسبت به ضد عام به معنای ترک اقتضاء ثابت است. 3) مستلزم نهی از ضد است و به دلالت التزامیه بر آن دلالت دارد. 4) به دلالت لفظیه تضمنیه بر نهی از ضد دلالت دارد. 178- در خصوص تمسک به عام قبل از فحص از مخصص کدام مورد صحیح است؟ 1) تمسک به عام کتاب جایز نیست ولی تمسک به عمومات سنت جایز است. 2) تمسک به عام جایز است. 3) تمسک به عام ممنوع است. 4) تمسک به عمومات سنت جایز نیست ولی تمسک به عام کتاب جایز است. 179- در تمسک عام در شبهه مصداقیه کدام مورد صحیح است؟ 1) مطلقاً جایز است. 2) فقط در مورد مخصص منفصل، جایز است. 3) فقط در مورد مخصص متصل جایز است. 4) مطلقاً جایز نیست. 180- دلیل عمده بر حجیت استصحاب کدام است؟ 1) اخبار 2) حکم عقلی 3) بنای عقلا 4) اجماع     www.fakher.ac.ir   براساس گفته رئیس مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ، نتایج اولیه آزمون قضاوت و اسامی‌دعوت شدگان هفته اول دی ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

: مرتبه
[ دوشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۱ ] [ 16:58 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
درباره وبلاگ

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran)

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس گرفته تا ارتباط برقرار شود.
آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع شقایق2 – طبقه دوم -دفتر وکالت علی باقری محمودابادی
در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید :
http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328
برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law)
hoghooghkadeh@gmail.com
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری

دریافت کد صلوات شمار

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت

Flash banner maker online مشاوره انلاین Flash banner maker online